top of page
Styrelsen för Kardis Intresseförening
 
Ordförande: Raine Mäki
Sekreterare: ambulerande i styrelsen
Kassör: Viola Ström
Ledamot: Anki Tedelind (vice ordförande)
Ledamot: Nils Tedelind
Ledamot: Mats Hannu
Suppleant: Birgitta Greus
Suppleant: Gudrun Filppa

Övriga funktionärer:
Revisorer: Laila Mäki, Pia Pantzare
Valberedning: Bror Kostenniemi, Nils Tedelind
Hemsideansvarig: Iris Rönnqvist
bottom of page