Styrelsen för Kardis Intresseförening

Styrelsen för Kardis Intresseförening har följande sammansättning

 

Ordförande: Raine Mäki
Sekreterare: Lili-Kajsa Waara
Kassör: Viola Ström
Ledamot: Anki Tedelind (vice ordförande)
Ledamot: Nils Tedelind
Suppleanter: Mats Hannu, Elisabet Liinanki

Övriga funktionärer:
Revisorer: Laila Mäki,  Pia Lakkapää
Valberedning: Bror Kostenniemi , Nils Tedelind
Hemsideansvarig: Anne Rüttimann