top of page

Hyresverksamhet 

 

PRISER OCH REGLER FÖR HYRESVERKSAMHET

 

Bokning av bygdegården görs hos Anki Tedelind tfn 070-277 2778

Följande priser gäller för medlemmar respektive övriga. (Medlem hos Kardis Intresseförening är alla med permanent-/fritidsboende i Kardis)

Med ett dygn avses här nedan i normalfallet från klockan 12.00 – 12.00 påföljande dag.

 
BYGDEGÅRDEN

 

* Medlemmar 500 kr/tillfälle och första dygn. Porslin i vitrinskåp ingår.

Vid flerdygnshyra debiteras 150 kr/dygn, från andra dygnet.

För tidsmässigt mindre sammankomster (halvdag/kväll) 200 kr/tillfälle. Endast köksporslin ingår.

* Övriga 600 kr/tillfälle och första dygn. Porslin i vitrinskåpen ingår. 700 kr Inklusive tält sommartid.

* Övriga /dubbel hyra under 1dec – 31 mars .

För tidsmässigt mindre sammankomster (halvdag/kväll ) 250 kr/tillfälle. Endast köksporslin ingår.      

 

KÖK, exklusive bakugn, inklusive köksutrustning         

 

* Medlemmar: 50kr/tillfälle/dygn                          

* Övriga: 100 kr/tillfälle/dygn

 

KÖK, inklusive bakugn, köksutrustning och ved                                                                      

 

* Medlemmar: 100 kr/tillfälle/dygn

* Övriga:150 kr/tillfälle/dygn

 

Anm. Vid behov av erfaren eldare debiteras 100 kr/tillfälle. Gäller för både medlemmar och övriga.

Anm. Porslinet i vitrinskåpen och möblerna i stora samlingslokalen uthyres ej för användning utanför Bygdegården.

All betalning ska ske till Kardis Intresseförenings bankkonto. Kontonummer får du av bokningsansvarig i samband med bokning.

 

 

GENERELLA ORDNINGSREGLER

 

Vid hyra av bygdegården ska lokalen städas efter varje enskilt hyrestillfälle. I de fall mat-/kaffeservis används ska allt diskas och därefter ställas på respektive plats i vitrinskåpen. Om något går sönder ska bokningsansvarig meddelas därom. Allt material som går sönder ska ersättas av hyresgästen.

Hushållsavfall som uppkommer ska vid hyrestidens utgång läggas i fastighetens avfallskärl. Förpackningar av papper, plast, glas, metall samt tidningar ska sorteras och avlämnas till den intilliggande återvinningsstationen. Pantburkar och flaskor går bra att lämna i KIFs speciella pantbehållare som finns vid återvinningsstationen.

Vid användning av bakugnen ska hyresgästen förvissa sig om hur eldning i denna sker på ett säkert sätt, så att risk för rökskador och brand undviks.

Vid övriga frågor kring hyra och regler kontakta bokningsansvarig.

bottom of page