top of page

 Hyresverksamhet 

 

 PRISER OCH REGLER FÖR HYRESVERKSAMHET

 

 Bokning av bygdegården görs hos Anki Tedelind tfn 070-277 2778

 

 På grund av höga uppvärmningskostnader under vintern är det dyrare att hyra hela Bygdegården från 1 november till den 31 mars.

 Följande priser gäller för medlemmar respektive övriga. (Medlem hos Kardis Intresseförening är alla med permanent-/fritidsboende i Kardis)

 Med ett dygn avses här nedan i normalfallet från klockan 12.00 – 12.00 påföljande dag.

 
 BYGDEGÅRDEN 

 Under perioden 1 april  - 31 oktober

 500 kr dag 1.   Porslin i vitrinskåp ingår.

 250 kr dag 2, 3 osv

 Timhyra: 200 kr.   Endast köksporslin ingår.

 Under perioden 1 november  - 31 mars

 750 kr dag 1

 500 kr dag 2, 3 osv

 Timhyra : 500 kr.  Endast köksporslin ingår.      

 

 KÖK, exklusive bakugn, inklusive köksutrustning         

 Gratis för  bybors möten och kursverksamheter året om.

 Hyra för köket i andra fall: 300 kr /dag året om.

 KÖK, inklusive bakugn, köksutrustning och ved
 Gratis för bybors möten och kursverksamheter året om
 Hyra för köket i andra fall: 300 kr/dag året om.                                                                    

 OBS!. Vid behov av erfaren eldare debiteras 100 kr/tillfälle. 

 Anm. Porslinet i vitrinskåpen och möblerna i stora samlingslokalen uthyres ej för användning utanför Bygdegården.

 All betalning ska ske till Kardis Intresseförenings bankkonto. Kontonummer får du av bokningsansvarig i samband med bokning.

 

 

 GENERELLA ORDNINGSREGLER

 

 Vid hyra av bygdegården ska lokalen städas efter varje enskilt hyrestillfälle. I de fall mat-/kaffeservis används ska allt diskas och därefter ställas på respektive   plats i vitrinskåpen. Om något går sönder ska bokningsansvarig meddelas därom. Allt material som går sönder ska ersättas av hyresgästen.

 Hushållsavfall som uppkommer ska vid hyrestidens utgång läggas i fastighetens avfallskärl. Förpackningar av papper, plast, glas, metall samt tidningar ska   sorteras och avlämnas till den intilliggande återvinningsstationen. Pantburkar och flaskor går bra att lämna i KIFs speciella pantbehållare som finns vid   återvinningsstationen.

 Vid användning av bakugnen ska hyresgästen förvissa sig om hur eldning i denna sker på ett säkert sätt, så att risk för rökskador och brand undviks.

 Vid övriga frågor kring hyra och regler kontakta bokningsansvarig.

bottom of page