top of page

Månadens djur

Duvhök.jpg

Duvhök

Duvhöken är en dagrovfågel som fördrar skogsmarker med visst inslag av öppna områden och våtmarker. Duvhöken livnär sig på fåglar och mindre däggdjur och kan ta djur som tjäder och hare.

KänneteckenEn medelstor rovfågel. Den främsta och vanligaste förväxlingsrisken är den alltid till storleken mindre sparvhöken. Dock kan en duvhökshane vara mycket svår att skilja från en sparvhökshona då dessa är relativt lika i storlek. Duvhöken ses ofta flyga lågt över trädtopparna med några lugna vingslag följt av glidflykt. Den kan kännas igen på de breda avrundade vingarna och den långa, avrundade stjärten.Teckningen är likartad hos båda könen. Vuxna individer har grå översida och vit undersida med smala mörka tvärränder. Huvudet är grått med ett vitt sträck över ögonen. Stjärten är lång med mörka tvärband. Ungfåglarna har brun ovansida och vit eller gulaktig undersida med tydlig grov längssträckning. Ögat är hos ungfåglar klargula medan färgen övergår till röd hos äldre fåglar. Honan är dubbelt så stor som hanen, hon väger cirka 1,4 kg medan hanen bara väger cirka 0,8 kg. Fåglarna är 49-64 cm långa med ett vingspann på 92-127 cm.

Läten

Under häckningstiden, oftast i gryningstimmarna, hörs ett kacklande ”kija-kija-kija…”. Under andra tider på året är duvhöken normalt tyst.

 

Ekologi
Duvhöken föredrar skogsområden med visst inslag av öppna områden och våtmarker. Den bygger vanligtvis bo i stora tallar, granar eller aspar, men kan även häcka i mindre träd. Samma bo används ofta flera år om duvhöken får vara ostörd. Boet renoveras varje mår och kan få ansenliga dimensioner med tiden. I slutet av april-maj lägger honan ägg med vanligtvis två eller tre dagars mellanrum mellan varje ägg. Dessa ruvas sedan i 35-40 dygn. Den äldst kända duvhöken blev 18 år och 9 månader. Denna var en fågel som fångades och ringmärktes som ungfågel vid en fasanuppfödning i Sörmland.

 

Duvhökens jaktmarker
Duvhökens val av jaktmarker bestäms i första hand av var bytesdjuren är mest lättåtkomliga och inte var det finns flest av dem. Duvhökens jaktteknik går ut på att sitta stilla och spana av området efter lämpliga byten och sedan göra en snabb attack. För att jakten ska lyckas är överraskningsmomentet en mycket viktig del. Därför behöver duvhöken skyddande skog för att lyckas i jakten. Det är svårt för duvhöken att manövrera om skogen är för tät eftersom det är en relativt stor fågel. Duvhöken livnär sig på fåglar och mindre däggdjur och kan ta stora djur som tjäder och hare. Dieten varierar beroende på tillgång och därför skiftar den också med säsong.

 

Jakt och Viltvård
Duvhöken är fredad. Fångst får dock bedrivas vid vissa fasananläggningar eller liknade, efter tillstånd från länsstyrelsen.

 

Duvhöken och människan

Ett hot mot duvhöken kan vara det moderna skogsbruket. Den gamla skogen där duvhöken häckar huggs ner och ofta sparas allt för liten skärm runt boet för att den ska fortsätta häcka där.Även om tillräckligt stora ytor sparas runt boplatsen så minskar andelen lämpliga jaktmarker med god bytestillgång.

 

Källa: Svenska Jägareförbundet

bottom of page