Kardis hemsida

Hyresverksamhet

PRISER OCH REGLER FÖR HYRESVERKSAMHET

Bokning av hyra sker hos hyresvärden Martti Greus, tfn 0978-650 06 eller 070-559 64 77

Följande priser gäller för medlemmar respektive övriga. (Medlem hos Kardis Intresseförening är alla med permanent-/fritidsboende i Kardis)

Med ett dygn avses här nedan i normalfallet från klockan 12.00 – 12.00 påföljande dag.

BYGDEGÅRDEN

* Medlemmar 350 kr/tillfälle och första dygn. Porslin i vitrinskåp ingår.

Vid flerdygnshyra debiteras 150 kr/dygn, från andra dygnet.

För tidsmässigt mindre sammankomster (halvdag/kväll) 100 kr/tillfälle. Endast köksporslin ingår.

*Övriga 600 kr/tillfälle och första dygn. Porslin i vitrinskåpen ingår. 700 kr Inklusive tält sommartid.

För tidsmässigt mindre sammankomster (halvdag/kväll 150 kr/tillfälle. Endast köksporslin ingår.                                    

KÖK, exklusive bakugn, inklusive köksutrustning                                                                                                                                                                                                                 

* Medlemmar, 50 kr/tillfälle/dygn                                                                                                                                                                    

* Övriga, 100 kr/tillfälle/dygn

KÖK, inklusive bakugn, köksutrustning och ved                                                                                                                              

* Medlemmar, 100 kr/tillfälle/dygn

* Övriga, 150 kr/tillfälle/dygn

Anm. Vid behov av erfaren eldare debiteras 100 kr/tillfälle. Gäller för både medlemmar och övriga.

Anm. Porslinet i vitrinskåpen uthyres ej för användning utanför Bygdegården.

All betalning ska ske till Kardis Intresseförenings bankkonto. Kontonummret framgår av inbetalningsavi som erhålls av hyresvärden i samband med bokning.

GENERELLA ORDNINGSREGLER

Vid hyra av bygdegården ska lokalen städas efter varje enskilt hyrestillfälle. I de fall mat-/kaffeservis används ska denna diskas och därefter ställas på respektive plats i vitrinskåpen. Om något går sönder ska hyresvärden meddelas därom. Allt material som går sönder ska ersättas av hyresgästen.

Hushållsavfall som uppkommer ska vid hyrestidens utgång läggas i fastighetens avfallskärl. Förpackningar av papper, plast och glas samt tidningar ska sorteras och avlämnas till den intilliggande återvinningsstationen.

Vid användninga av bakugnen ska hyresgästen förvissa sig om hur eldning i denna sker på ett säkert sätt, så att risk för rökskador och brand undviks.

Vid övriga frågor kring hyra och regler kontakta hyresvärden.