Kardis hemsida

Styrelsen för Kardis Intresseförening.

Styrelsen för Kardis Intresseförening har följande sammansättning

Ordförande: Gösta Kostenius, tfn 070-689 47 51

Sekreterare: Gunn Anundi

Kassör: Evald Filppa

Övrig ledamot: Ann-Kristin Thedelind

Övrig  ledamot: Lili-Kajsa Waara

Ersättare: Marianne Koivumaa
och Elisabeth Liinanki